Zadzwoń do nas

Dziś jest piątek 21 czerwca 2024 imieniny: Alicja, Marta, Alojz
CUD NATURY - Trzy Żywioły

XIII edycja: „TRZY ŻYWIOŁY – powietrze, woda, ziemia”

Organizatorzy:

 • Koło PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce
 • Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

 

Konkurs „CUD NATURY” to pomyślany cykl konkursów poświęconych pięknu Ziemi Żywieckiej ze szczególnym uwzględnieniem piękna Gminy Węgierska Górka.

 

Cele konkursu:

 • Kształtowanie świadomości regionalnej i turystycznej
 • Utożsamianie się z dziedzictwem kulturowym „Małej Ojczyzny”;
 • Poznanie możliwości twórczych fotografów;
 • Ukazanie piękna gór ze szczególnym uwzględnieniem miejsc nieznanych  i omijanych przez turystów;
 • Zainspirowanie fotografów nowym spojrzeniem na góry i ich tabu.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla Członków Koła PTTK im. Jana Pawła II, Przyjaciół Koła oraz Mieszkańców Gminy Węgierska Górka.
 • Fotografie nawiązujące do tematu mogą być wykonane w różnych technikach fotograficznych.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Każda fotografia powinna być opatrzona godłem /pseudonim twórcy.
 • Do zestawu (lub pojedynczej) fotografii należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem i zawierającą dane autora; imię i nazwisko, email, tel. oraz adres wraz ze szczególnym opisem miejsca, gdzie było wykonane.
 • Zdjęcia powinny mieć rozmiar nie mniejszy niż 15 cm x 21 cm, dodatkowo do nadsyłanych prac należy załączyć ich wersję elektroniczną (zdjęcia zapisane w formacie jpg., w rozdzielczości min. 300 dpi)
 • Ilość prac – do 8 fotografii.
 • Fotografie na konkurs należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: oś. XX-lecia II RP 12, 34-350 Węgierska Górka,  w terminie do 15.12.2013r. (decyduje data stempla pocztowego)

Nagrody i wyróżnienia: Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów. Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

 Postanowienia końcowe:

 • Otwarcie wystawy pokonkursowej i rozdanie nagród nastąpi w styczniu 2014r., po uprzednim zawiadomieniu zainteresowanych.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć w publikacjach promocyjnych Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka oraz na stronie internetowej gminy: www.wegierska-gorka.opg.pl
 • Fotografie biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi – przechodzą na własność organizatora.
 • Decyzje Jury są nieodwołalne.
 • Udział w konkursie jest wyrazem akceptacji regulaminu.

Informacji o konkursie udziela:  Koło PTTK przy OPG WG – oś. XX-lecia II RP 12, 34-350 Węgierska Górka tel.. 33/864-21-87

Facebook