Zadzwoń do nas

Dziś jest poniedziałek 24 czerwca 2024 imieniny: Danuta, Emilia, Jan
Zabytki

CO WARTO ZOBACZYĆ

 

Cięcina

 

 1. Kościół Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie  kościół w Cięcinie, wybudowany w swej najstarszej części w roku 1542. Należy do parafii św. Katarzyny w Cięcinie. Kościół w Cięcinie zaliczany jest do zabytków kościelnego budownictwa drewnianego typu śląsko-małopolskiego. Kościół znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego. Jego patronką jest św. Katarzyna Aleksandryjska z Egiptu.

 2. Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej w Cięcinie - kaplica w Cięcinie,
  w parafii
   św.Katarzyny, położona na polanie Butorzonka. Kaplica jest wykonana przez rzemieślników z okolicy. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej został namalowany na płótnie przez malarkę z Cięciny Janinę Piznal.

 3. Kościół Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce  kościół w Węgierskiej Górce, wybudowany w latach 1977  1981. Należy do parafii św. Katarzyny w Cięcinie.

 4. Kaplica Matki Bożej Różańcowej – Kamienna wielokondygnacyjna kapliczka słupkowa, zwieńczona figurą Matki Bożej Różańcowej.

 5. Zabytkowy cmentarz – Zachowało się na nim kilka starych pomników z XVIII w. m.in. kamienny krzyż oraz żeliwny odlew kaplicy nagrobnej z XIX w. odlany w miejscowej odlewni żeliwa.

 

Cisiec

 

 1. Kościół św. Maksymiliana Kolbego w Ciścu powstał w niespotykanych okolicznościach. W listopadzie 1972 roku mieszkańcy Ciśca, pomimo wyraźnego zakazu władz, w ciągu jednej doby wybudowali kościół na przygotowanych wcześniej fundamentach.

 2. Fort Waligóra dow. por. Leopold Galocz – załoga: 3 podoficerów i 11 szeregowców i kanonierów, łącznie 15 żołnierzy. Ciężki betonowy schron bojowy typu „D” – tradytor artyleryjski, jedno kondygnacyjny,
  uzbrojenie: 2 armaty polowe kal 76,2 mm w pancernych strzelnicach ustawione na ruchomych platformach, 1 ckm „Browning” wz. 30 kal. 7,92 mm w strzelnicy w ścianie schronu. Schron wybudowany w okresie lipiec-sierpień 1939 r. brał czynny udział w walkach 2 września 1939 r. Załoga na rozkaz dowództwa wycofała się w nocy z 2/3 września.

 3. Pomnik mjr. Kaziemierza Czarkowskiego

 

Węgierska Górka

 

 1. Hala Widowiskowo Sportowa z siedzibą Ośrodka Promocji Gminy oraz Punktu Informacji Turystycznej – Jest to jeden z najnowocześniejszych, pełnowymiarowych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w naszym regionie. Galeria dla widzów posiada 282 miejsca siedzące oraz 200 stojących na antresoli. Ośrodek zajmuje się organizacją różnorodnych wystaw, prelekcji, spotkań promocyjnych zajęć tańca góralskiego, zajęć plastycznych oraz fitness a ponadto usługami biurowymi. PIT- Jego głównym celem jest udzielanie przyjeżdżającym turystom rzetelnych informacji, dotyczących bazy noclegowo-żywieniowej, atrakacji turystycznych oraz imprez społeczno-kulturalnych.

 2. Bulwary nad Sołą – Zostały oddane do użytku w 2009 roku. Biegną wzdłuż potoków Żabniczanka, Młynówka oraz prawego brzegu rzeki Soły. Jedną z największych atrakacji jest oświetlony wiszący most łukowy nad Sołą, wykonany z afrykańskiego drewna.

 3. Aleja Zbójników – Powstała w 2009 roku jako efekt odbywającego się pleneru rzeźbiarskiego. Celem przedsięwzięcia było przedstawienie w formie rzeźb skróconego przeglądu postaci i dziejów zbójnictwa na terenie żywiecczyzny, posiada 6 rzeźb o wysokości do 5 m. 

 4. Obelisk Jana Pawła II – Znajduje się w centrum Węgierskiej Górki. Jest on początkiem szlaku papieskiego w gminie Węgierska Górka o długości 42km.

 5. Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej oraz ścieżka przyrodnicza „Gościnny Las”, znajdują się przy siedzibie. Nadleśnictwa Węgierska Górka. Obiekt powstał w 2005 roku w ramach działalności Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego. Ośrodek dysponuje salą wykładową na 30 miejsc.

 6. Trakt Cesarski – Wybudowany w XVIII w. za panowania Cesarza Józefa II jako najkrótszy szlak komunikacyjny łączący Kraków z Wiedniem. Wyznaczono na niej 9 przystanków tematycznych i jeden punkt widokowy.

 7. Platforma Widokowa –Utworzona w ramach projektu pn. Utworzenie platformy widokowej na pograniczu Polsko-czeskim”  współfinansowana z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska– Rzeczpospolita Polska 2007-2013.  Utworzona platforma widokowa pozwala  objąć wzrokiem oraz zachęca turystów do zwiedzania  istniejącej już infrastruktury turystycznej.

 8. Budynek dawnej łaźni Odlewni Żeliwa – Został odnowiony w 2011r, jako przedmiot projektu rewitalizacji infrastruktury poprzemysłowej na terenie gminy Węgierska Górka.

 

Żabnica

 

 1. Kościół p.w. M. B. Częstochowskiej w Żabnicy, powstał z inicjatywy księdza Jana Figuły, wikariusza w Milówce. Budowę drewnianego kościoła rozpoczęto w 1910 roku. Drewno na budowę kościoła dostarczyli mieszkańcy Żabnicy i arcyksiążę żywiecki Karol Stefan Habsburg.

 2. Kaplica na Skałce w Żabnicy p.w. NMP Nieustajacej Pomocy - Zlokalizowana w górnej części wsi przy drodze na Halę Boraczą. Obiekt powstał w latach 1957 - 1961 w czasie rozbudowy kościoła w Żabnicy

 3. Kaplica loretańska w Żabnicy - Mieszkańcy wioski za namową księdza na poświęconej przez niego ziemi w 1855 r. przystąpili do wznoszenia dzwonnicy. W 1859 r. kupili dzwon, który po konsekracji został umieszczony w wieży dzwonnicy. Podejmując się budowy dzwonnicy, mieszkańcom przyświecał jeden cel, otóż dźwięk dzwonu miał ich ostrzegać przed nadciągającymi burzami, ulewami czy powodzią.

 4. Pomnik upamiętniający stracenie przez hitlerowców 11 Polaków w 1943r. -  którzy za cenę własnego życia odkupili wolność pozostałych.

 5. Ścieżka dydaktyczna Żabnica – Cięcina. – Wyznaczona wzdłuż urokliwego i bogatego przyrodniczo odcinka czarnego szlaku rowerowego. Długość ścieżki wynosi 2,2 km.

 6. Fort Wyrwidąb -  Budowany w VII-VIII 1939 r. nie brał udziału w walkach 2-3 września 1939r. Wysadzony został podczas ćwiczeń batalionu bielskiego w 1968 roku.

 7. Fort Wąwóz - Dowódca ppor. rez. Antoni Chudziński. Załoga 4 podoficerów i 13 szeregowców, łącznie 18 żołnierzy. brał czynny udział w walkach 2-3 września 1939 r. W dni 3 września  Po wyczerpaniu amunicji około 19.00 odparła jeszcze granatami ostatni atak.  Wieczorem pod osłoną ciemności opuściła schron.

 8. Fort Wędrowiec - udostępniony zwiedzającym jako Izba Pamięci. To muzeum poświęcone budowlom fortyfikacyjnym z 1939 roku oraz działaniom wojennym, jakie miały miejsce w pierwszych dniach II wojny światowej.

 

 

 


Facebook