Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 18 maja 2024 imieniny: Alicja, Feliks, Eryk

RODO Klauzula informacyjna

 

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy w Węgierskiej Górce (34 - 350), Os. XX-lecia II RP 12. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: wegierska-gorka@opg.pl, telefonicznie pod numerem 33/8642-187 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w imprezach, warsztatach, spotkaniach jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych.

3. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do realizacji imprezy  i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie oraz realizacji innych ustawowych obowiązków.

4. Odbiorcy danych – Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom z którymi Administrator zawarł umowy o realizację przedsięwzięcia, podmiotom promującym i przekazującym relacje z imprezy, podmiotom oraz instytucjom z którymi Administrator współpracuje przy organizacji imprezy.”

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika jest zgoda, ma on prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.  W zakresie, w jakim dane uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody – uczestnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

8. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Klauzula informacyjna

RODO Klauzula informacyjna   Informujemy, że:   1. Administratorem danych osobowych jest...

czytaj więcej
Facebook