Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 13 czerwca 2024 imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY KOŁA

W dniu 23 listopada 2012 roku na Walnym Zebraniu Koła PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce dokonano wyboru do Władz Koła.

Do Zarządu Koła:

Prezes - Tadeusz Gołuch

Wiceprezes - Jan Pawlus - ds. statutowych i regulaminowych

Wiceprezes - Małgorzata Golec - ds. dzieci i młodzieży

Wiceprezes - Ryszard Wojciechowicz - ds. dorosłych

Skarbnik/Sekretarz - Bożena Kamińska

Sekretarz/Skarbnik - Małgorzata Sołtysek

Członek - Halina Duraj - ds. trudnych, mediacje

Członek - Tomasz Olejniczak - ds. technicznych

Członek - Edward Pawlus - sekcja jeździecka - konna

 

Ponadto ustalono:

Pani Aniela Leśniak - prowadzenie Kroniki Koła

Kol. Magdalena Motyka - kontakty medialne - zewnętrzne

Kol. Danuta Pawlus - kontakty medialne - wewnętrzne

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Andrzej Pawlus

Członek - Józefa Wojciuch

Członek - Roman Maślanka

 

Straż sztandaru Koła:

Główny sztandarowy - MIeczysław Kosiec

Zastępca - Roman Maślanka

Przyboczny sztandaru - Halina Duraj

Przyboczny sztandaru - Aleksandra Kosiec

Przyboczny sztandaru - Józefa Wojciuch

Przyboczny sztandaru - Barbara Kubiesa

Przyboczny sztandaru - Genowefa Pietrasina

Przyboczny sztandaru - Bożena Kamińska

Przyboczny sztandaru - Henryk Sołtysek

Przyboczny sztandaru - Ryszard Wojciechowicz

Przyboczny sztandaru - Edward Motyka

Przyboczny sztandaru - Jan Talik

 

Opiekunem Duchowym Koła jest ks. Prałat Władysław Nowobilski

 

Ośrodek Promocji Gminy w Węgierskiej Górce - opiekun merytoryczny Koła, sprawuje opiekę nad majątkiem Koła - tj. sztandarem, dokumentacją, szafą wypełnioną pucharami, dyplomami i nagrodami.

Na wniosek Zarządu Koła, Zarząd Oddziału Babiogórskiego w Żywcu przyznał odznakę „Zasłużony dla Oddziału Babiogórskiego” następującym osobom:

- Małgorzata Myszka-Miklusiak

- Tadeusz Juraszek

- ks. Władysław Nowobilski

- ks. Kardynał Stanisław Dziwisz

- Małgorzata Sołtysek

- Józef Worek

- Marian Knapek

Odznaką „25 lat w PTTK” odznaczeni zostali:

- Jan Talik

- Henryk Sołtysek

 

Dziękuję za sprawność organizacyjną wszystkim, którzy się do niej przyczynili.

 

Prezes Koła  PTTK

Im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce

Tadeusz Gołuch

Facebook