Zadzwoń do nas

Dziś jest piątek 21 czerwca 2024 imieniny: Alicja, Marta, Alojz
Przeżyłem z Wami tyle lat!!!

Tymi słowami znanej piosenki ks. Prałat Władysław Nowobilski proboszcz cisieckiej parafii p.w. M.M. Kolbe sparafrazował swoje 40-lecie pobytu w niej. Ogrom pracy, przeżycia przecież nie zawsze  przyjemne, zastraszanie przez aparatczyków komunistycznych, szykany, kary pieniężne, wymieniać jeszcze długo by można całą otoczkę budowy kościoła „cudu jednej doby” w Ciścu. Dlatego też chcąc dalej śpiewać tekst piosenki Anny Jantar czcigodny Prałat zdławionym głosem nie dokończył - choć dzieło życia - Kościół - jest pięknym przykładem heroizmu ludzkiego walczącego z nienawiścią i ateizmem - być może już zakończone.

Chwała Ci Księże Prałacie Władysławie za całe dobro i pracę na rzecz dzieła, któremu na imię Kościół Chrystusowy. Chwała budowniczym tej świątyni i wszystkim którzy choćby jedną cegłę wmurowali, choćby czynili najmniejsze prace przy budowie i otoczce kościoła. Wiem, że już to nie ta kolejność ale chwała i dziękczynienie niech będzie w każdym momencie Boskiej Opatrzności, która natchnęła ks. Władysława i wtajemniczone osoby do tego jakże nadzwyczajnego czynu. Chwała niech będzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II - Ojcu Duchowemu przedsięwzięcia - za Jego poparcie, niezłomność i z całą pewnością za przemodlenie całego dzieła jakim jest Kościół w Ciścu. Chwała niech będzie ks. Biskupowi Ordynariuszowi Tadeuszowi Rakoczemu wraz z całą świtą duszpasterską - to ich obecność na uroczystości 40-lecia wybudowania kościoła p.w. M.M. Kolbe w Ciścu jest świadectwem jedności z tymi (na czele z ks. Władysławem Nowobilskim), którzy wzorem pierwszych chrześcijan budowali na fundamencie Chrystusa kościoły, bazyliki czy katedry.

Były także akcenty z podwórka naszego Koła - sztandar Koła przed ołtarzem oraz akcent bardzo jednoznaczny - ksiądz Biskup Ordynariusz na osobistym spotkaniu z naszą delegacją pobłogosławił sztandar, nas i was - wszystkich członków i sympatyków koła PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce. Cieszę się wielce, że nasz kolejny członek ks. Władysław Nowobilski jest tak dzielnym człowiekiem wiary i nadziei. Teraz kiedy uczestniczyłem w tych uroczystościach Jubileuszu Kościoła w Ciścu naszło mnie wspomnienie z 1996r. z Auli Pawła VI na Watykanie, kiedy będąc w delegacji PTTK podchodziłem przed tron papieski na ugiętych, ołowianych nogach (trema życia) i mając przygotowany krótki tekst myślałem, że te schody nigdy się nie skończą. Ciepła dłoń, już nie od dzisiaj wiem, Świętego Człowieka dała mi siłę aby zamierzone słowa wyrzec, a przytulenie Ojca Świętego i słowa „Bóg zapłać ci synu” wystarczyły mi aby pójść drogą którą idę dziś - szlakami papieskimi. Był jeszcze jeden jakże znamienny moment w tym pamiętnym dniu - kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II podszedł do barierek i na oczach hierarchów i 3 tysięcy ludzi przygarnął ks. Władysława Nowobislkiego i powiedział jakże znamienne słowa „Aleś my z tą komuną walczyli w tym Ciścu”. Ja tam byłem i na pewno dobrze słyszałem!!!

Jeżeli Taki Człowiek - Błogosławiony Jan Paweł II wyrzekł te słowa to z pewnością była to pamięć o czynie heroicznym ks. Władysława i parafian ale było to potwierdzenie, że „zło dobrem zwyciężaj”.

Prezes Koła

Tadeusz Gołuch


Facebook