Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 13 czerwca 2024 imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
XX Rajd

XXI Rajd „Jeden tysięcznik w jeden rok”
SPOTKANIE LUDZI GÓR” Koła PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce

 

Po ponad rocznej przerwie spowodowanej obostrzeniami epidemiologicznymi wracamy na turystyczne szlaki aktywności – czego efektem jest XXI Rajd Koła PTTK w Węgierskiej Górce.  26 VI 2021 został zrealizowany cel – Prusów (1010 m. n.  p. m.) Przy dobrej aurze sprzyjającej wędrówce dorośli oraz młodzież i dzieci dotarli do bazy rajdu tj. Ośrodka Agroturystycznego „Kamieniec” gdzie spożyli „rajdowy gościniec” ale przede wszystkim – dotyczy to młodych członków Koła PTTK ( bo starszyzna koła sic!).
W niektórych momentach wykazywała nie tylko brak szacunku do zadającego pytania ale swym zachowaniem potwierdziły pewną prawidłowość  - kulturę osobistą wynosi się z kręgu rodzinnego  - (tego nie można kupić na targowisku) – młodzież wykazała się dużym zaangażowaniem i przy pewnej dozie konkurencji, po dogrywkach wyłoniono laureatów nagród w konkursach. Nagrody, którymi byli wyróżnieni być może zmobilizują ich do udziału w konkursach powyższych na szczeblu regionalnym czy nawet państwowym. Gdyby wczytać się w statut PTTK to jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest – poznawanie kraju ojczystego, regionalizmów, poszanowanie przyrody, zgłębianie historii kraju i PTTK, poznawanie życiorysów ludzi którzy tworzyli zręby turystyki w XIX i XX Wieku, ludzi wielkich takich jak min. Jan Paweł II Patron naszego Koła PTTK . Takie cele przyświecały mi kiedy w 2000 roku ale i 2005 podjąłem się zorganizowania tych konkursów – bo naród, który zatraca swoją historię prędzej czy później zostanie unicestwiony. W tym małym dygresyjnym akapicie nie rozumiem osób które wydawałoby się winny wspierać edukacyjny charakter konkursów stawiają ich bezzasadność lub wręcz ich likwidację. Bo nagrodami są tylko cenne publikacje, albumy, mapy czy przewodniki turystyczne. Tym osobom odpowiadam – że na pewno za mojej (już 30 letnim przewodzeniu Kołu PTTK) kadencji, która zdecydowanie dobiega kresu odpowiadam, że nie będzie to beczka piwa ani też „miś uszatek”- pluszowy.

Z tego miejsca dziękuję sponsorom nagród – kol. Uli Golec i kol. Ludwikowi Kupczakowi – członkom naszego Koła PTTK, którzy bezinteresownie, na moją prośbę przekazali piękne publikacje albumowe na ten cel. Podziękowania kieruję do Dyrekcji Ośrodka Promocji Gminy, Starostwa Powiatowego – Wydział Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki, firmy „Żywiec Zdrój”, które obdarowały Koło PTTK pięknymi publikacjami. Dziękuję moim towarzyszom „doli i niedoli” kol. Halinie Duraj i Andrzejowi Figurze za poświecony czas i logistyczne rozwiązanie tematyki tegorocznego XXI Rajdu.

Na końcu dziękuję koledze Prezesowi Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu
a jednocześnie V-ce Prezesowi Zarządu Głównego PTTK kol. Jakubowi Nowakowi za to że chciało mu się chcieć być za nami , za konstruktywną rozmowę i pomoc we wręczaniu należnych nagród i wyróżnień naszym członkom.

Konkluzja po - rajdowa!

Czytałem ostatnio piękne rozważania na temat człowieczeństwa  ks. prof. Józefa Tischnera – i jedno chyba przysłowie utkwiło mi w pamięci „konia kują a żaba nogę podstawia”. Tą mądrością chciałbym zakończyć moje odczucia po – rajdowe gdyż po 50 – letniej przynależności do PTTK – takową odznaką uhonorował mnie Zarząd Oddziału
i Prezes Jakub Nowak i już po 30 – letniej działalności jako Prezes Koła – który w 1992 miał 13 (słownie trzynastu członków Koła) i doprowadził do najliczniejszego Koła PTTK w Oddziale Babiogórskim PTTK usłyszałem od człowieka, którego staż życiowy ale i w kole jest niskoprocentowy – „Stare musi odejść, idzie młodzież” (40 letnia) poczułem się wyautowanym członkiem Koła PTTK – bo działaczem będę aż kiedyś Dobry Bóg powoła mnie ram gdzie są już moi prawdziwi przyjaciele. Życzę Zarządowi Koła PTTK, aby po drodze nie zgubili dziedzictwa które wypracowali nasi działacze przez 52 lata, aby nauczyli się szacunku do człowieka i nie żyli w filozofii „rób ta co chce ta”, kiedyś też będą starymi i oby nie chorymi.

Z turystycznym pozdrowieniem
Prezes
Tadeusz Gołuch


Facebook