Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 13 czerwca 2024 imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
Składki członkowskie 2021

Uchwała Zarządu Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu nr 115/PL
z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad opłacania
i ewidencjonowania składek członkowskich oraz rozporządzenia środkami
finansowymi pozostającymi w dyspozycji Oddziału, pochodzącymi ze
składek członkowskich w roku 2021


Na podstawie Art 51 ust. 4 Statutu PTTK, oraz uchwały ZG PTTK nr 189/XIX/2020
z 26.09.2020 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2021 oraz wpisowego do
PTTK i opłaty za legitymację PTTK w roku 2021, Zarząd Oddziału Babiogórskiego PTTK
w Żywcu postanawia:
§ 1
1. Przekazać do dyspozycji właściwych kół i klubów całość kwot pozostających
w dyspozycji Oddziału po przekazaniu do ZG PTTK należnej części składki, pochodzących ze
składek członkowskich tj.
1.1 25 zł od każdego członka opłacającego w Oddziale składkę normalną w wysokości 65 zł.
1.2 15 zł od każdego członka opłacającego w Oddziale składkę ulgową w wysokości 40 zł
1.3 10 zł od każdego członka opłacającego w Oddziale składkę ulgową młodzieżową w wysokości
30 zł
2. Pobierać wpisowe do PTTK będące kosztem legitymacji i znaczka organizacyjnego
w wysokościach:
2.1 20 zł dla opłacających składkę normalną w kwocie 65zł
2.2 10 zł dla opłacających składkę ulgową w kwocie 40 zł
2.3 8 zł dla opłacających składkę ulgową młodzieżową w kwocie 30 zł
2.4 8 zł dla opłacających składkę ulgową młodzieżową półroczną w kwocie 15 zł
§ 2
1. Kwoty o których mowa w § 1 ust. 1 zostaną przekazane do właściwych kół i klubów po
uprzednim wpłaceniu w Oddziale pełnych kwot składki członkowskiej PTTK na rok
2021 wskazanych w uchwale ZG PTTK nr 189XIX/2020 z 26.09.2020. Kwoty te są
zwracane niezwłocznie w dniu dokonania wpłat składek członkowskich.
2. Koła i kluby prowadzą rozliczenia przynanych kwot.
§3
1. Koła i kluby mają prawo pobierać za wiedzą i zgodą Zarządu Oddziału dodatkowe
składki przeznaczone w całości na działalność statutową danego koła/klubu.
2. Kwoty pochodzące z dodatkowych składek podlegają właściwemu ewidencjonowaniu
przez zarządy kół i klubów.
§4
1. Zarządy kół i klubów są zobowiązane do przesłania imiennego wykazu członków
z opłaconym składkami do 31 marca 2021 r. Informacje o członkach opłacających
składki po 31 marca 2021 r. zarządy kół i klubów przekazują na bieżąco nie później niż
w terminie miesiąca od nabycia składki.
2. Uchwała w chodzi w życie z dniem uchwalenia. Zarząd Oddziału nadzór nad uchwałą
powierza Prezesowi, Sekretarzowi i Skarbnikowi Zarządu Oddziału.
 Skarbnik Oddziału Sekretarz Oddziału Prezes Oddziału

 Joanna Baczyńska

Sebastian Słapa

Jakub Nowak

Facebook