Zadzwoń do nas

Dziś jest poniedziałek 24 czerwca 2024 imieniny: Danuta, Emilia, Jan
III Szkolenie Młodzieżowych Liderów Turystyki

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w dniach 6-9 czerwca 2013r. w Elblągu, zaprasza na nowatorskie szkolenie z zakresu kompetencji turystycznych, adresowane do osób w wieku 18-35 lat. Zainteresowani proszeni są o kontakt z Prezesem Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu Jakubem Nowakiem tel. 33 861 26 34.

Szczegóły na: http://mlodziez.pttk.pl/o-was/z-zycia-pttk/artykuly/340-iii-szkolenie-mlodziezowych-liderow-turystyki

Przewidziane jest przeszkolenie 45 osób.Kurs organizowany jest w ramach III Ogólnopolskiego Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szkolenie młodzieżowych liderów turystyki ma na celu integrację i dokształcenie najaktywniejszej młodzieży z całego kraju w zakresie kompetencji turystycznych. Przygotowanie do przejścia z poziomu uczestnika imprez do samodzielnego ich organizowania.
Przedsięwzięcie kierujemy do osób pełnoletnich, zainteresowanych przygotowywaniem imprez turystycznych, rajdów, zlotów. Szkolenie przeznaczone jest dla tych, którzy przygodę z turystyką i organizacją imprez już rozpoczęli, chcą rozwinąć swoje umiejętności, mają ochotę poznać innych młodych rówieśników, którzy realizują swoje turystyczne pasje. Forum rozumiemy również jako miejsce i czas, na rozmowy o tym jak widzimy współczesną turystykę w jej aspekcie społecznym.

Szkolenie będzie okazją do nieformalnych spotkań, rozmów, wymiany poglądów pomiędzy osobami dla których turystyka jest pasją i sposobem na życie. Forum to także miejsce na dyskusję uczestników zaczynających turystyczną działalność, z osobami starszymi bardziej doświadczonymi.
Uczestnicy każdej z poprzednich edycji w ankietach ewaluacyjnych mieli możliwość wypowiedzenia się, co im się podobało, czego brakowało, a co by zmienili. Program obecnego szkolenia rozbudowywany jest o elementy sugerowane przez uczestników, czy też wynikające ze zmian otaczającej nasz rzeczywistości.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych dla zakwalifikowanych kandydatów pokrywają organizatorzy. Koszt dojazdu do Elbląga i powrót pokrywają jednostki delegujące lub uczestnicy.

Tematyka zajęć i warsztatów, to m.in.:

Z kompasem czy GPS-em?

Zajęcia mające na celu rozwój umiejętności orientacji w terenie zarówno wykorzystując kompas, mapę jak i GPS. W ramach szkolenia odbędą się:

 • Zajęcia z terenoznawstwa
 • Zajęcia w terenie dzienne/nocne
 • GPS dla opornych, podstawy obsługi urządzeń systemu GPS
 • Zajęcia terenowe z wykorzystaniem urządzeń systemu GPS
 • Geocaching dla każdego

Na szlaku i w mieście

Zajęcia dotyczące organizacji imprez zarówno w teorii jak i praktyce.

 • Aspekty prawne organizacji imprez turystycznych teoria kontra praktyka
 • Jak zorganizować zlot, rajd, wycieczkę. Podstawowe aspekty organizacyjne
 • Zajęcia psychologiczne, przewodzenie grupie, sytuacje konfliktowe

Wybierz dobrze: Pomóż!

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy na szlaku.

 • Certyfikowany kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

NGO, trzeci sektor?

 • Podstawy funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych
 • Z PTTK na szlaku, przykład organizacji pozarządowej działającej w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
  • Prezentacja oferty, odznaki, szlaki, obiekty
  • Kadra PTTK, co to i po co to…
  • Strona www.mlodziez.pttk.pl
  • PTTK dla młodzieży szkolnej (konkursy, SKKT), akademickiej
 • Finansowanie marzeń, pozyskiwanie środków na działalność

Profil absolwenta szkolenia

Udział w szkoleniu pozwoli ci na:

 • zapoznanie się z ofertą PTTK skierowaną do młodzieży
 • uzyskanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, potwierdzonej certyfikatem
 • uzyskanie umiejętności orientacji w terenie przy pomocy kompasu i mapy, urządzeń GPS
 • uzyskanie orientacji w przepisach regulujących organizację wyjazdów, wycieczek, wypoczynku
 • uzyskanie umiejętności organizacji wycieczek, wyjazdów, zlotów

Uczestnik otrzyma:

 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy
 • materiały szkoleniowe

Program szkolenia:

 • warsztaty, wykłady, zajęcia praktyczne. Łącznie minimum 24 godziny intensywnych zajęć.
 • spotkania nieformalne, integracyjne
 • czas na rekreację

Trenerzy/szkoleniowcy

Szkolenie poprowadzą doświadczenie członkowie PTTK, kadra programowa Towarzystwa jak również specjalistyczne firmy zewnętrzne.

Uczestnicy szkolenia zostaną wyłonieni spośród osób które nadeślą ankiety osobowe wraz z listem rekomendujący (np. opinią z Oddziału PTTK).
Pierwszeństwo w naborze mają osoby będące członkami PTTK.

Wypełnione ankiety należy przesłać w terminie do 6 maja 2013r. na adres:  pawelzan@pttk.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. w dwóch wersjach:

1. edytowalny plik .doc, z nazwą w formacie nazwisko_imie(kandydata).doc
2. zeskanowany podpisany wydruk

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu szkolenia (zostanie opublikowany do końca kwietnia 2013r.) oraz udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych programem (ramowy program w załączeniu).

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu zostanie opublikowana do końca maja 2013r.
Informacje związane ze szkoleniem, publikowane będą w dziale strony OMTTK PTTK Elbląg 2013: http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk/2013-elblag

Informacji dotyczących przedsięwzięcia udziela Paweł Zań, koordynator szkolenia z ramienia PTTK. Adres e-mail:  pawel.zan@pttk.pl,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. 

tel. +48 22 826 22 51, wew 121.

Facebook