Zadzwoń do nas

Dziś jest wtorek 21 maja 2024 imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
Tytuł „Kreatora marki lokalnej” dla Gminy Węgierska Górka
12 lipca 2022 w Urzędzie Gminy Węgierska Górka odbyły się konsultacje społeczne dotyczące opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027.
Przy tej okazji Prezes Zarządu Stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” Pan Stanisław Pawlus na ręce Wójta Piotra Tyrlika złożył odznaczenie dla Gminy Węgierska Górka – tytuł „Kreatora marki lokalnej”.
Konsultacje społeczne prowadzone przez LGD „Żywiecki Raj” dotyczą:
– analizy mocnych i słabych stron, analizy zagrożeń i szans zewnętrznych obszaru (analiza SWOT),
– diagnozy obszaru, jego potrzeb, problemów oraz potencjału,
– określenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju,
– identyfikacji grup docelowych dla poszczególnych celów.
Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do jakości życia mieszkańców naszego obszaru. Proces tworzenia nowej LSR będzie szczególne ukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, zmian demograficznych, wpływu zmian na klimat i środowisko oraz partnerstwa przy realizacji LSR.

Załączniki:


Facebook