Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 18 kwietnia 2024 imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław

Cele konkursu: propagowanie kultury muzycznej i różnych form tanecznych, wymiana doświadczeń i rozwijanie twórczych uzdolnień tancerzy

Organizator zawodów: Gimnazjum Publiczne w Cięcinie im. ks. prof. Józefa Tischnera oraz Nauczyciele wychowania fizycznego z gimnazjum: mgr Agata Sapińska i mgr Mirosława Juraszek

Termin: 15.04.2009r godz. 09.00
Miejsce: Gimnazjum Publiczne w Cięcinie im. Ks. Prof. J. Tischnera

Zgłoszenia (szkoła, czas występu, ilość osób w zespole, nazwa zespołu, imię i nazwisko opiekuna) na załączonym blankiecie należy kierować do organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2009r
Na adres:
Gimnazjum Publiczne w Cięcinie im. Ks. Prof. J. Tischnera
ul. Św. Katarzyny 20a, 34 – 350 Cięcina Tel. 033 – 8640 – 413
Prosimy również uiszczenie wpisowego od każdego uczestnika zawodów w wysokości 5 zł. Wpisowe należy przesłać do 03.04.2008r. na konto:BANK SPÓŁDZIELCZY W WĘGIERSKIEJ GÓRCE
Komitet Rodzicielski przy Gimnazjum Publicznym w Cięcinie 02 8131 0005 0002 7759 2000 0020
Z dopiskiem "Zawody aerobiku + nazwa szkoły i zespołu"

W zawodach mogą brać udział uczniowie Gimnazjum z powiatu żywieckiego po wcześniejszym zgłoszeniu się w określonym terminie.

Zespoły: 5 – 10 osobowe
Czas trwania występu: do 5 – ciu min.

Wymagane obuwie sportowe.

W trakcie występu tancerze nie mogą stosować żadnych materiałów scenicznych, mogą jedynie występować w tym, co mają na sobie lub trzymają w rękach.

Rekwizyty sceniczne są dopuszczalne pod warunkiem, że zostały wniesione przez tancerzy w jednym wejściu. Nie wolno korzystać z pomocy osób trzecich przy wnoszeniu na parkiet rekwizytów.

Układy taneczne nie mogą zawierać elementów akrobatycznych, ale cały układ może być zakończony piramidą.

Każdy zespół dostarcza własną płytę z opisem:
1.Tytuł utworu
2.Numer piosenki
3.Czas trwania występu

Szkoła może zgłosić max 3 zespoły.

Zasady oceniania:

Najwyżej oceniana jest muzykalność, zróżnicowanie tańca, synchronizacja i oryginalność, dobrze uwidoczniona i wykonana choreografia sceniczna i indywidualna. Bardzo ważną rzeczą jest zaprezentowanie harmonii muzyki, tańca i kostiumu.
Wynik końcowy, to suma punktów przyznanych przez komisję sędziowską, za każdy prezentowany układ.

Na wynik końcowy składają się:
1.Ocena wykonania (technika wykonania poszczególnych kroków tanecznych i koordynacja ruchowa, synchronizacja).
2.Ocena artystyczna:
choreografia – kompozycja (kreatywność i oryginalność choreografii, wykorzystanie całego pola ćwiczeń, różnych kierunków, ustawień, dopasowanie ruchu do muzyki)
muzykalność( zgodność ruchu z muzyką)
prezencja (ekspresja ruchu, mimika twarzy, wygląd zewnętrzny, strój, estetyka, kultura zachowania).
3.Ocena trudności (stopień trudności prezentowanych kroków tanecznych)

Punktacja:

Zespoły będą oceniane przez komisję sędziowską.
Każdy sędzia przyznaje zespołowi od 1-10 punktów.
W sytuacji remisowej decydujący głos ma przewodniczący komisji sędziowskiej.

Nagrody: Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe i dyplomy oraz świetną zabawę.

Błędny start: Prawo do powtórnego startu przysługuje zespołowi, gdy rozpoczęcie lub kontynuacja jest niemożliwa z przyczyn niezależnych np. uszkodzenie sprzętu.


Postanowienia ogólne

W czasie turnieju działają: kierownik turnieju, komisja sędziowska, opieka medyczna.
Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zespołów
Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, pobytu oraz ubezpieczenia uczestników i nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
Organizator zapewnia w każdej kategorii nagrody, puchary oraz dyplomy dla laureatów trzech pierwszych miejsc. Możliwe jest też przyznanie wyróżnień.
Wszystkie sprawy sporne lub nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownik turnieju w porozumieniu z komisją sędziowską.


Facebook