Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 13 czerwca 2024 imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
Samorządowa tarcza antykryzysowa

Rada Gminy na sesji w dniu 04 maja 2020 roku podjęła Uchwałę nr XIV/156/2020 w sprawie  zwolnienia od podatku od nieruchomości, dla podatników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19. Z powyższego zwolnienia będą mogły skorzystać wybrane grupy przedsiębiorców, których dotknął zakaz prowadzenia działalności, wynikający z rozporządzenia „covidowego” (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz.U. z 2020 poz. 697).
Do podmiotów tych w szczególności zaliczyć należy: hotele, pensjonaty, lokale gastronomiczne, gabinety fryzjerskie, kosmetyczne, studia fitness, siłownie, baseny.

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika: formularza zgłoszenia oraz oświadczenia przedsiębiorcy, których wzór określiła rada gminy w załącznikach do cytowanej uchwały.

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka

Załącznik nr 1 - Druk zgłoszenia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Ponadto w dniu 04 maja 2020 r. Rada Gminy Węgierska Górka podjęła również Uchwałę Nr XIV/153/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, o którym mowa wynosi 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w stosunku do stawki opłaty. W Gminie Węgierska Górka miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 22,00 zł od jednego mieszkańca. W przypadku gdy właściciel nieruchomości złoży deklarację o kompostowaniu bioodpadów w kompostowniku przydomowym stawka opłaty wyniesie 21,00 zł od jednego mieszkańca. Deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Węgierska Górka osobiście, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku skorzystania ze zwolnienia z tyt. kompostowania właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. pojemników/worków brązowych).


Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy posiadających kompostownik przydomowy do składania deklaracji!

Uchwała

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

Deklaracja

Facebook