Zadzwoń do nas

Dziś jest wtorek 21 maja 2024 imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r Nr 223 poz.1655 z późn. zm.)

Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Węgierska

zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje projektu: „Remont i wyposażenie wielofunkcyjnych pomieszczeń w Ciścu i Żabnicy na cele społeczno-kulturalne dla społeczności lokalnej „ współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestuje w obszary wiejskie w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wybrano ofertę nr 6:
Firma Usługowo-Handlowa
„BO-MIR” Mirosław Żyrek
Żabnica ul. Zaporowa 15
34-350 Węgierska Górka
Cena wybranej oferty brutto: 425.344,25 zł

UWAGA. Ocena i porównanie złożonych ofert w załączniku.

Projekt: „Remont i wyposażenie wielofunkcyjnych pomieszczeń w Ciścu i Żabnicy na cele społeczno-kulturalne dla społeczności lokalnej” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestuje w obszary wiejskie w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Facebook