Zadzwoń do nas

Dziś jest piątek 21 czerwca 2024 imieniny: Alicja, Marta, Alojz

Cel: popularyzacja biegów narciarskich oraz upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach

Termin i miejsce: 02.02.2012r., hala widowiskowo sportowa Węgierska Górka

Start, Meta i Biuro Zawodów: na ścieżkach spacerowych przy hali sportowej

Dojazd: drogą do hali sportowej

Zapisy: przed zawodami w biurze zawodów

Kategorie wiekowe i dystanse:
* przedszkole: 200 m (K1 i M1)
* szkoły podstawowe: klasy I-II: 1 km, III-IV: 1 km oraz V-VI: 2 km (K2, K3, K4 i M2, M3, M4)
* gimnazjum: 3 km (K5 i M5)
* młodzież: 17-18 lat: 3 km (K6 i M6)


Ramowy program minutowy:
9.00 -10.00 - Przyjmowanie zgłoszeń
10.30 - Odprawa techniczna
11.00 - Start na dystansie od 200 m do 3 km
13.00-14.00 - Wspólny posiłek
14.00-15.00 - Rozdanie nagród, zakończenie

Nagrody: Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe puchary, statuetki i medale.
Najlepszy zawodnik otrzyma pamiątkowy puchar.

Obowiązki i prawa uczestników:
• Zawody są ogólnie dostępne dla wszystkich uprawiających narciarstwo biegowe
• Podczas zawodów obowiązuje styl klasyczny oraz zasady fair play.
• Za stan zdrowia uczestników, ich umiejętności narciarskie oraz za ewentualne zaginięcie sprzętu oraz rzeczy osobistych uczestników zawodów Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Zawodnicy zobowiązują się do zwrotu numeru startowego w nienaruszonym stanie. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora braku numeru lub jego zniszczenia zawodnicy zostaną obciążeni kwotą 50,00 zł.
• Uczestnicy w poszczególnych kategoriach startują ze startu wspólnego, począwszy od najmłodszej grupy dziewcząt i chłopców.
• Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem grupowym.
• Na trasie będą ustawione punkty kontrolne.
• Zawodnicy niepełnoletni starują pod opieką rodziców, nauczycieli wych. fizycznego lub opiekunów.
• Każdy z zawodników, biorących udział w zawodach ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go.
• Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, który zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych, (terminu lub miejsca zawodów ze względu na warunki śniegowe)
• Składane protesty rozpatrywane będą przez Komitet Organizacyjny oraz Komisję Sędziowską, po uiszczeniu kwoty w wysokości 50,00 zł do biura zawodów.
• We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym.

Organizator:
*Gmina Węgierska Górka
tel. 0-33/ 864-21-87                 kom.       516-031-900

 www.wegierska-gorka.opg.pl e-mail: wegierska-gorka@opg.pl

Facebook