Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 25 lipca 2024 imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Żabnicy

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z Dyrektorem Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych w Słupii Wielkiej Panem prof. dr hab. Edwardem S. Gacek. Na spotkaniu tym omawiane zostały zasady współpracy z Gminą Węgierska Górka.

Pragnę poinformować, że na terenie miejscowości Żabnica przy ul. Leśnej istnieje Zakład Doświadczalny Oceny Odmian, który został powołany już w 1987 roku. Położony na wysokości 940 m n.p.m. Zakład gospodaruje na gruncie o powierzchni upraw 3,10 ha i zajmuje się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin rolniczych  na glebie o charakterze pastewnym górskim.

Korzyści jakie płyną z istnienia Stacji to przede wszystkim ułatwienie rolnikom trafnego doboru odmian dostosowanych do uprawy w ich warunkach gospodarowania i stosowanej technologii produkcji, a wyniki doświadczeń prowadzonych na różnych poziomach agrotechniki pozwalają dobrać odmiany do intensywnych i zrównoważonych systemów gospodarowania w rolnictwie.

Kierownikiem Zakładu jest Pani B. Ficoń.


Facebook