Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 25 lipca 2024 imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
Otwarcie ofert na budowę odcinka drogi ekspresowej S1 Przybędza - Milówka (Obejście Węgierskiej Górki)

Poznaliśmy oferty cenowe firm zainteresowanych budową drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, na odcinku Przybędza – Milówka (Obejście Węgierskiej Górki).

Z pośród 7 ofert Komisja przetargowa wybierze najkorzystniejszą, kierując się kryteriami wyboru:

Cena: 60%

Personel Wykonawcy: 15%

Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni 9%

Równość podłużna nawierzchni 8%

Termin realizacji kontraktu 8%

 

Rozpiętość cenowa ofert jest zróżnicowana od 1 181 722 055,38 zł do 1 794 813 938,35 zł.

Zamówienie finansowane będzie z Krajowego Funduszu Drogowego oraz Unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 313 554 946,63 zł.

 

Od Wykonawcy wymagamy, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały zakończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 1 grudnia do 31 marca).

Przewidujemy, że wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w III kwartale 2018 r., a podpisanie umowy z Wykonawcą w styczniu 2019 r. Przypominamy, że przyszły Wykonawca będzie realizował zadanie w formule „Projektuj i Buduj”, co oznacza, że w pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja projektowa wykonawcza wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi wejście w drugi etap, jakim będzie budowa 8,5 kilometrowego odcinka drogi S1.

Zadanie to jest jednym z kluczowych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), które zapewni bezpośrednie szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała – granica Polsko-Słowacka (Zwardoń) - Svrcinovec (powiat Czadca, Słowacja).

Obecnie długość odcinka drogi ekspresowej S1 od Bielska-Białej do Zwardonia wynosi 45,115 km. Wybudowanie Obejścia Węgierskiej Górki połączy istniejące odcinki Bielsko-Biała-Przybędza i Milówka-Zwardoń (granica państwa). Docelowo trasa będzie miała 53,169 km, co umożliwi kierowcom przejazd z Bielska-Białej na Słowację w niespełna 30 min.

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/29623/Otwarcie-ofert-na-budowe-odcinka-drogi-ekspresowej-S1-Przybedza-Milowka-Objescie-Wegierskiej-Gorki

Firmy, które złożyły oferty to:

1. TOTO Sp. p. A Construzioni Generali Chieti - Włochy - 1 181 722 055,38 zł

2. Konsorcjum: Lider - Mirbud S. A. Skierniewice + Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S. A. Kobylarnia + Prywatna Spółka Akcyjna Zrzeszenie Budowlane „Imterbudmontaż” Kijów – Ukraina - 1 378 952 702,84 zł

3. Konsorcjum: Salini Impregilo via dei Missaglia Mediolan – Włochy + Salini Polska Warszawa - 1 440 576 849,41 zł

4. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Imtercor Zawiercie + Stecol Corporation Chiny - 1 493 092 486,29 zł

5. Konsorcjum: China Railway 14th Bureau Group Chiny + Polbud – Pomorze Pakość - 1 582 697 840 zł

6. Konsorcjum: PORR S.A. Warszawa + Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S. A. – Lubin - 1 716 508 213,36 zł

7. Konsorcjum: Metrostav Polska Warszawa + Metrostav Praga – Republika Czeska - 1 794 813 938,35 zł.

 

Facebook