Zadzwoń do nas

Dziś jest wtorek 21 maja 2024 imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Nadleśnictwo Węgierska Górka zajmuje się obecnie przebudową drzewostanów. Odziedziczone tu monokultury świerkowe, które okazały się mało odporne i podatne na działanie zarówno szkodników pierwotnych (zasnuja), jak wtórnych (kornik), zastępowane są mieszanymi, zbliżonymi do starej puszczy karpackiej drzewostanami jodłowo-bukowo-świerkowymi. To proces zakrojony na szeroką skalę, a zarazem najważniejsze działanie leśników z Nadleśnictwa Węgierska Górka, polegające na przywróceniu pierwotnego składu gatunkowego drzewostanu, zgodnego z siedliskowymi typami lasu.

Nadleśnictwo Węgierska Górka obejmuje swym zasięgiem 9370 ha terenów leśnych Skarbu Państwa, oraz 4663 ha lasów nadzorowanych na terenach gmin Lipowa, Radziechowy-Wieprz, Węgierska Górka i Milówka, podzielone jest na 13 leśnictw o średniej powierzchni 700 ha. Z wyjątkiem nielicznych małych kompleksów całe nadleśnictwo Węgierska Górka znajduje się na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”. Na terenie nadleśnictwa znajdują się: 3 rezerwaty - Romanka, Lipowska i Kuźnie, gdzie w stanie dzikim żyją wilk, ryś oraz niedźwiedź. Do głównych szczytów położonych na obszarze Nadleśnictwa należą Skrzyczne, Barania Góra, Rysianka, Romanka oraz Hala Lipowska. Obecnie na terenie Nadleśnictwa Węgierska Górka przeważają jeszcze lasy świerkowe sztucznego pochodzenia.


Facebook