Zadzwoń do nas

Dziś jest wtorek 21 maja 2024 imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą oraz mikroprzedsiebiorców działających na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Podczas spotkania poruszane będą następujące zagadnienia:
1.Zasady naboru wniosków w ramach działań inwestycyjnych objętych PROW 2007-2013
Zapoznanie uczestników z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
2.Opis działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”
Szczegółowe wytyczne dotyczące beneficjenta i przedmiotu wniosku
Zasady przyznawania płatności
3. Kwalifikowalność kosztów
wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów
4.Projekt i formularz wniosku
Omówienie formularza wniosku
Informacje o załączniku do wniosku – Ekonomiczny Plan Operacji
5.Przykład dobrych praktyk
6.Konsultacje- ewaluacja i zakończenie szkolenia

Działanie pn.”Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” ma na celu wsparcie rozwoju istniejących i powstających przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania.
Maksymalna kwota wsparcia: od 100 000,00 do 300 000,00 złotych

Harmonogram szkolenia:
9:00-11:00- pierwsza część szkolenia
11:00-11:15 – przerwa kawowa
11:15- 13:00 –druga część szkolenia

Warunki uczestnictwa:
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr telefonu 0- 509-151-500 lub dokonanie zgłoszenia na adres e-mail: gi.innovation@interia.pl do dnia 23.10.2009

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń

Karta zgłoszenia w załączeniu

Facebook