Zadzwoń do nas

Dziś jest wtorek 21 maja 2024 imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Komisja konkursowa, w skład której na terenie naszego województwa wchodzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, po wizytacji w terenie na początku października dokonała oceny i wyboru najlepszych projektów. Na pierwszym miejscu uplasował się projekt gminy Janów, gmina Węgierska Górka zaś za swój szlak papieski otrzymała wysokie, trzecie miejsce.
- Wszystkim, którzy przyczynili się do tego zwycięstwa składam serdeczne podziękowania – podsumowuje wójt gminy Piotr Tyrlik. Konkurs Przyjazna wieś ogłoszony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje na szczeblu ogólnopolskim Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na zlecenie Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich MRiRW. Konkurs rozstrzygany jest na dwóch etapach – regionalnym, w którym Węgierska Górka zajęła III miejsce i otrzyma nagrodę finansową oraz ogólnopolskim, którego wyniki poznamy 31 października. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych i efektywnych projektów o charakterze infrastrukturalnym o zasięgu lokalnym, regionalnym lub transregionalnym, sfinansowanych ze środków funduszy europejskich.

Pomysł utworzenia na terenie gminy Węgierska Górka szlaku papieskiego zrodził się przed kilkoma laty. W 2005 roku z inicjatywy wójta Piotra Tyrlika, ówczesnego dyrektora Ośrodka Promocji Gminy Mariana Kurowskiego oraz powołanego przez Fundację Szlaki Papieskie pełnomocnika koordynatora Tadeusza Gołucha odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie. W tworzenie szlaku, który nazwano Pasterskim Szlakiem Papieskim, zaangażowały się parafie wraz z proboszczami, władze gminy, miejscowe nadleśnictwo i wielu mieszkańców. Pasterski Szlak Papieski ma swój początek w centrum Węgierskiej Górki na skwerze Jana Pawła II i wiedzie dalej przez miejsca i szlaki, w których bywał, gdzie jeździł na nartach i którymi wędrował Karol Wojtyła, honorowy obywatel gminy Węgierska Górka (kościoły w Cięcinie, Hala Lipowska, Hala Boracza, Prusów, kościoły w Żabnicy i Ciścu).


Facebook