Zadzwoń do nas

Dziś jest wtorek 21 maja 2024 imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Chodzi o realizowany od kilkunastu miesięcy projekt pod nazwą „Wdrożenie elektronicznych usług publicznych poprzez Zintegrowany System Zarządzania Gminą Węgierska Górka”. Gmina na jego wprowadzenie otrzymała dofinansowanie ponad 616 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt zakłada nie tylko stworzenie systemu ułatwiającego petentom załatwianie urzędowych spraw bez wychodzenia z domu lub pracy. Dostęp do Urzędu Gminy wydłuży się do 24 godzin na dobę, umożliwione zostanie również składanie elektronicznych wniosków z wykorzystaniem podpisu elektronicznego itp. Stworzone zostaną możliwości cyfrowego obiegu dokumentacji urzędowej oraz jej elektronicznego archiwizowania. To spore ułatwienia dla obu stron - petentów i urzędników - to oszczędności i zwiększenie przejrzystości pracy urzędników, a co za tym idzie przyspieszenie ich pracy i skrócenie czasu oczekiwania na decyzje czy urzędowe odpowiedzi.
- Obieg informacji zostanie zoptymalizowany. Poprawi to z jednej strony komfort pracy urzędniczej, a z drugiej zwiększy ilość petentów, których urzędnik może obsłużyć. Obsługa klientów, dzięki zdobytej przez urzędników wiedzy i doświadczeniu zostanie wyraźnie usprawniona – wyjaśnia wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik. Inwestycją zapisaną w projekcie są sprzęt, oprogramowanie i przeszkolenie urzędników. Trzy nowe serwery, dwadzieścia pięć zestawów komputerowych i trzynaście innych zewnętrznych urządzeń, nowe aplikacje, systemy archiwizacji czy uwierzytelniania danych i rejestry publiczne on-line to tylko przykłady wdrażanych rozwiązań i nowych technologii. Zakończenie projektu planowane jest na druga połowę 2010 roku.
- Dodam tylko, że w urzędzie już wcześniej podjęliśmy działania usprawniające obsługę klienta z wykorzystaniem technologii informatycznej. Chodzi o oprogramowanie w zakresie wymiaru podatków gminnych i księgowości. To przymiarka do wprowadzenia rozszerzonego systemu świadczenia elektronicznych usług publicznych w naszej gminie, która sprawdziła się w stu procentach – dodaje wójt Piotr Tyrlik.


Facebook