Zadzwoń do nas

Dziś jest piątek 21 czerwca 2024 imieniny: Alicja, Marta, Alojz

Projekt współfinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy TransgranicznejRepublika Czeska– Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Nazwa projektu: „Utworzenie i oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej na pograniczu polsko-czeskim.”

 

 

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU SPRAWNOŚCIOWEO

Węgierska Górka - Mosty u Jablunkova

 

Cel: popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku

Termin i miejsce: 05.02.2012r., hala widowiskowo sportowa Węgierska Górka

Dojazd: drogą do hali sportowej

 


Ramowy program minutowy:
• 14:00 rozpoczęcie turniej
• Gry i zabawy na wesoło
• Turnieje i konkurencje sprawnościowe
• Rozgrywki sportowe

Nagrody: Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary, medale.
Na wszystkich uczestników czeka poczęstunek.

Obowiązki i prawa uczestników:
• Turniej jest ogólnodostępny dla dzieci i młodzieży.
• Podczas turnieju na hali widowiskowo- sportowej obowiązuje obuwie zamienne.
• Za stan zdrowia uczestników oraz rzeczy osobistych uczestników zawodów Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem grupowym.
• Każdy z uczestników turnieju ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go.
• Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, który zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych.
• We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.

 

Organizator:
*Gmina Węgierska Górka
tel. 0-33/ 864-21-87 www.wegierska-gorka.opg.pl e-mail: wegierska-gorka@opg.pl


Facebook