Zadzwoń do nas

Dziś jest wtorek 21 maja 2024 imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

REGULAMIN V BIEGU NA JEDNĄ MILĘ 20.06.2009 R.

1.ORGANIZATORZY:
Wójt Gminy Węgierska Górka
Ośrodek Promocji Węgierska Górka 34-350 Węgierska Górka ul. Zielona 43
tel. 0-33/ 864-21-87 fax. 0-33/864-15-01 wew. 112
www.wegierska-gorka.opg.pl e-mail: wegierska-gorka@opg.pl
Sołtys i Rada Sołecka w Cięcinie 34-350 Cięcina ul. Św. Floriana tel. 0-33/864-15-06

2. TERMIN I MIEJSCE: 20.06.2009r. (sobota) godz. 11.00
Start: Cięcina Górna (Pole Biwakowe) – Meta: Cięcina Ficońka

3. DYSTANS - 1 Mila (1,6 km) przewyższenie + 300 m.

4. KATEGORIE:
* przedszkole
* szkoły podstawowe: klasy od I - II, III - IV oraz V - VI
* gimnazjum
* młodzież szkół średnich
* kobiety 20-34 lata lat, 35 lat i powyżej
* mężczyźni 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i powyżej
* najliczniejsza rodzina (mama, tata, dzieci, wnuki)

5. CEL I UCZESTNICTWO:
Popularyzacja biegów górskich wśród społeczeństwa. Promocja regionu turystycznego oraz sponsorów.
Prawo startu mają wszyscy legitymujący się dobrym stanem zdrowia i posiadający aktualne badania lekarskie oraz dowód osobisty lub legitymację szkolną. Dzieci oraz młodzież do lat 18 startują za PISEMNĄ zgodą i pod opieką: rodziców, nauczycieli, trenerów.

6. WPISOWE: Cena zawiera ubezpieczenie NNW.
dorośli – 10,00 zł, młodzież gimnazjalna i szkół średnich – 5,00 zł, dzieci - bezpłatnie
W ramach wpisowego zawodnicy otrzymują: wodę mineralną, posiłek oraz pamiątkowy medal.

7. ZGŁOSZENIA będą przyjmowane w dniu zawodów. Zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia (do pobrania w biurze zawodów lub ze strony www.wegierska-gorka.opg.pl)

8. NAGRODY: Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary i statuetki, natomiast zawodnicy, którzy zajmą I-III miejsce (w każdej kategorii) - dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
9. PROGRAM MINUTOWY:
9.00 -10.30 - przyjmowanie zgłoszeń (Cięcina Górna – Pole Biwakowe)
10.45 - odprawa techniczna
11.00 - bieg główny
11.20 - bieg dzieci i młodzieży do lat 19
12.00-13.00 - wspólny posiłek, występ kapeli góralskiej
13.00-14.00 - rozdanie nagród, zakończenie
(Cięcina Ficońka – Agroturystyka „Abrahamów” W.A. Radeccy)

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Na całej trasie należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, regulaminu ustalonego przez Nadleśnictwo Węgierska Górka oraz zasad fair play.
Uczestnicy w poszczególnych kategoriach startują ze startu wspólnego.
Na trasie będą ustawione punkty kontrolne.
Za ewentualne zaginięcie rzeczy osobistych uczestników zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Każdy z zawodników, biorących udział w biegu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, który zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych.
Składane protesty rozpatrywane będą przez Komitet Organizacyjny oraz Komisję Sędziowską, po uiszczeniu kwoty w wysokości 50,00 zł do biura zawodów.
We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym.


Facebook