Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 25 lipca 2024 imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
XVI OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kategoria: gospodarstwa indywidualne

Rozstrzygnięto finał regionalny – dla  okręgu  bielskiego i katowickiego

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 13 zgłoszeń od osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczonych w KRUS, z terenu działania Placówki Terenowej KRUS w Katowicach oraz współpracujących Placówek Terenowych w Rybniku, Raciborzu, Gliwicach, Pszczynie, Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu. Za najbezpieczniejsze uznano gospodarstwo Marioli i Brunona Masnych z  Poręby w powiecie pszczyńskim.

Wyróżnienia otrzymali m.in. Jan Stopka z Cięciny (powiat żywiecki), Karol i Danuta Zagórowie z Brzezówki (powiat cieszyński), Dawid Żur ze Zbytkowa (powiat cieszyński), Gabriela i Andrzej Wiejowie z Jasienicy (powiat bielski), Marcin Jakubiec z Rybarzowic (powiat bielski), Joanna i Władysław Zemanek z Hecznarowic (powiat bielski).

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło się w sali marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zaproszenie wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka .

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

Komisja konkursowa oceniała ład i porządek w gospodarstwie, stan techniczny budynków inwentarskich i i gospodarczych, stan techniczny maszyn rolniczych, warunki bytowania zwierząt, wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej, zastosowanie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i technicznych wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie.

Pan Jan Stopka z Cięciny gospodaruje z żoną w gospodarstwie o pow.ok.80 ha gruntów własnych i dzierżawionych. Prowadzi produkcję rolną mieszaną roślinną i zwierzęcą.

W zasobach gospodarstwa są trwałe użytki zielone, które stanowią doskonałą bazę paszową dla bydła rasy szkockiej, polskiej czerwonej i simentalskiej.

Oprócz krów, rolnik hoduje około 350 szt. owiec rasy polska owca górska.

Rolnik prowadzi własną dystrybucję produktów pochodzenia zwierzęcego na rynku lokalnym.

                                                      

 

                                                                                                       Ewa Foik


Facebook